Flag PL Flag RU Flag UK


kredyty
 • Projekt UE

LOGO FE Wiedza Edukacja Rozwoj 640
CZAS NA STAŻ- wsparcie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w okresie wakacyjnym 2017 roku, WSTiJO planuje organizację drugiej edycji 3-miesięcznych staży krajowych oraz zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Staże przeznaczone są dla studentów drugiego roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja.

W związku z rozpoczętym naborem uczestników do pierwszej edycji projektu, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety – deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie.

W ramach drugiej edycji projektu, zorganizowanych zostanie 40 staży 3-miesięcznych, w okresie od czerwca do września 2017 – 20 staży krajowych oraz 20 zagranicznych.

Staże krajowe i zagraniczne organizowane w ramach projektu będą płatne (2012,47zł brutto / msc – w tym narzuty, m.in. koszty ZUS). W przypadku staży zagranicznych uczelnia gwarantuje przejazd oraz zakwaterowanie na miejscu. Uczelnia zapewnia wszystkim stażystom wstępne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu.
Ocena ze stażu zostanie wpisana do Suplementu do Dyplomu studenta.

Osoby, które wypełnią ankietę zostaną poinformowane mailowo / telefonicznie o dalszej procedurze rekrutacyjnej (terminy spotkań, dokumenty zgłoszeniowe).

POBIERZ ANKIETĘ - ankieta w formacie PDF, wypełniony dokument można złożyc w Dziekanacie lub w Biurze Projektu (p.305)

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ON-LINE - formularz interaktywny

W przypadku pytań dotyczących Projektu, prosimy o kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty (p.305)

W ramach pierwszej edycji projektu, 30 studentów WSTiJO odbyło 3-miesięczne staże kraowe i zagraniczne, w tym:

STAŻE ZAGRANICZNE

 • English Sunny School of Cyprus - zarejestrowana pod nazwą MV Educational Services And Study Consulting - Limassol, CYPR - 8 osób
 • I.W.U.P. „VILNVARSA“ (Dom Polski na w Wilnie, hotel "Pan Tadeusz") - Wilno, LITWA - 4 osoby
 • Hotel HVIEZDA, s.r.o., Dudince - SŁOWACJA - 3 osoby

STAŻE KRAJOWE

 • Hotel Gromaga Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa - 5 osób
 • Hotele sieci Satoria Group - 4 osoby
 • Warszawska Izba Turystyki, Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2 - 4 osoby
 • Biuro Turystyki ORION, Warszawa, ul. Grójecka 95 - 2 osoby

Informujemy, że miejscami odbywania staży w ramach Projektu będą:

STAŻE ZAGRANICZNE

 • English Sunny School of Cyprus - zarejestrowana pod nazwą MV Educational Services And Study Consulting - Limassol, CYPR
 • I.W.U.P. „VILNVARSA“ (Dom Polski na w Wilnie, hotel "Pan Tadeusz") - Wilno, LITWA
 • Hotel HVIEZDA, s.r.o., Dudince - SŁOWACJA

STAŻE KRAJOWE

 • Hotel Gromaga Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa
 • Best Western Hotel FELIX, Warszawa, ul. Omulewska 24 (Satoria Group)
 • Best Western Hotel PORTOS, Warszawa, Warszawa, ul. Mangalia 3a (Satoria Group)
 • Hotel ATOS, Warszawa, Warszawa, ul. Mangalia 1 (Satoria Group)
 • Hotel ARAMIS, Warszawa, Warszawa, ul. Mangalia 3a (Satoria Group)
 • Warszawska Izba Turystyki, Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2
 • Biuro Turystyki ORION, Warszawa, ul. Grójecka 95

Informujemy, że w okresie wakacyjnym 2016 oraz 2017 roku, WSTiJO planuje organizację dwóch edycji 3-miesięcznych staży krajowych oraz zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Staże przeznaczone są dla studentów drugiego / pierwszego roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja.

W związku z rozpoczętym naborem uczestników do pierwszej edycji projektu, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety – deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie.

W ramach pierwszej edycji projektu, zorganizowanych zostanie 30 staży 3-miesięcznych, w okresie od czerwca do września 2016 – 15 staży krajowych oraz 15 zagranicznych.

Staże krajowe i zagraniczne organizowane w ramach projektu będą płatne (2012,47zł brutto / msc – w tym narzuty, m.in. koszty ZUS). W przypadku staży zagranicznych uczelnia gwarantuje przejazd oraz zakwaterowanie na miejscu. Uczelnia zapewnia wszystkim stażystom wstępne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu.
Ocena ze stażu zostanie wpisana do Suplementu do Dyplomu studenta.

Osoby, które wypełnią ankietę zostaną poinformowane mailowo / telefonicznie o dalszej procedurze rekrutacyjnej (terminy spotkań, dokumenty zgłoszeniowe).

POBIERZ ANKIETĘ - ankieta w formacie PDF, wypełniony dokument można złożyc w Dziekanacie lub w Biurze Projektu (p.305)

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ON-LINE - formularz interaktywny

W przypadku pytań dotyczących Projektu, prosimy o kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty (p.305)

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnych z kierunkiem kształcenia przez 70 studentów (52K, 18M) 2 roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w okresie V 2016 - XI 2017 poprzez udział w 3-miesięcznych stażach krajowych i zagranicznych.

Projekt poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych, związanych z kierunkiem kształcenia dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, co stanowi cel szczegółowy POWER.

Staże dostosowane zostaną do kierunku kształcenia studentów, a także do potrzeb r. pracy. Dzięki udziale w proj. studenci zwiększą swoją konkurencyjność i szanse na r. pracy.
Jednocześnie podejmowane działania przyczynią się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, której jednym z celów jest rozwój kapitału społecznego (poprzez wzrost poziomu wykształcenia i poprawę jakości kadr).

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w proj. stanowi:

70 studentów WSTiJO (52K,18M) II roku studiów licencjackich, kształcących się na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Proj. realizowany w 2 edycjach:

 • W ramach I edycji wsparciem objętych zostanie 30 studentów w/w kierunku - 20 studentów stacjonarnych i 10 niestacjonarnych- którzy obecnie studiują na II roku st. licencjackich.
 • W ramach II edycji - 40 studentów w/w kierunku- 28 studentów stacjonarnych i 12 niestacjonarnych .
 • Założono, iż wsparcie w postaci staży w większości skierowane zostanie do studentów stacjonarnych (obecnie ok. 70%), jednakże w przypadku problemów z rekrutacją studentów stacjonarnych na ich miejsce skierowani zostaną dodatkowi studenci studiów niestacjonarnych).

CELE I EFEKTY

Celem niniejszego projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnego z kierunkiem kształcenia przez 70 studentów (52K,18M) 2 roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w okresie V 2016- XI 2017 poprzez udział w 3 miesięcznych stażach krajowych i zagranicznych.

Staże realizowane w projekcie przyczynią się do uzyskania przez studentów objętych wsparciem praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego związanych z obszarem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja. Jest to kierunek o profilu praktycznym, a odbycie staży znacząco wpływa na kompetencje studentów i ich konkurencyjność na rynku pracy w danej branży.

W ramach projektu dla studentów dostępnych będzie 70 miejsc stażowych (35 krajowych oraz 35 zagranicznych 3- miesięcznych staży) a projekt realizowany będzie w 2 edycjach:

 • I edycja - V- XI 2016- 15 staży krajowych i 15 zagranicznych
 • II edycja - V- XI 2017- 20 staży krajowych i 20 staży zagranicznych.

Projektem objęte będą dwa roczniki studentów studiów licencjackich Kierunku Turystyka i Rekreacja - studenci 2 roku w roku akademickim 2015/2016- 30 os. oraz studenci 1 roku w roku akademickim 2015/2016, którzy udział w projekcie wezmą w ramach II edycji jako studenci 2 roku studiów licencjackich - 40os.

Studenci otrzymają stypendia stażowe oraz opiekę Opiekuna Stażu u pracodawców, opinie o stażu i zaświadczenia ich ukończenia, referencje pracodawców, a w przypadku staży zagranicznych opłacony zostanie koszt zakwaterowania oraz dojazdu na staż.