Flag PL Flag UK

Zarządzenie Rektora WSTiJO z dn. 14.09.2022

Zarządzam, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą w budynku Uczelni.
W uzasadnionych przypadkach, studenci którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w zajęciach w budynku uczelni, będą mogli uczestniczyć w zajęciach online.
Rektor
dr Bolesław Iwan, prof. WSTiJO