Flag PL Flag UK

Zarządzenie Rektora WSTiJO z dn 23.05.2022

Zarządzenie rektora WSTiJO ws. terminów obron.

pdf ZARZĄDZENIE REKTORA