Flag PL Flag UK

Stypendia 2022-23

Informujemy, że można juz składać wnioski stypendialne na rok akademicki 2022/23.

UWAGA: termin składania wniosków przedłuzony do 07.11.2022.

Wnioski można składać do 07.11.2022 osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Dziekanacie lub Kwesturze WSTiJO, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą WSTiJO.

Na wstępie prosimy o uważne zapoznanie się z:

• Informacją ogólną dotycząca stypendiów (zobacz)
• Aktualnym regulaminem stypendialnym (zobacz)
• Decyzją Rektora dotyczącą średniej (zobacz)

Następnie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pocszczególnych rodzajów stypendiów, tj.:

• Stypendium rektorskiego
• Stypendium socjalnego
• Stypendium dla osób niepełnosprawnych
• Zapomogi

Po zapoznaniu się z informacjami prosimy o wypełnienie wymaganych dokumentów i złożenie ich w wymaganym terminie osobiście lub pocztą.

Niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY WSTiJO -> STYPENDIA (⇛ TUTAJ ⇚).