Flag PL Flag UK

DOKUMENTY

Repozytorium dokumentów

Prog_15_program_studiow_TiR_lic_mgr_wstijo_30-03-2022.pdf

Size: 434.6 kBCreated: 2023-03-01 15:19Downloaded: 130x

Prog_14_program_studiow_FA_mgr_wstijo_1-10-2022.pdf

Size: 259.6 kBCreated: 2022-11-03 00:25Downloaded: 305x

Program studiów FA studia magisterskie

Prog_13_program_studiow_FA_lic_wstijo_1-10-2022.pdf

Size: 283 kBCreated: 2022-11-03 00:25Downloaded: 293x

Program studiów FA studia licencjackie

Reg_12_reg-oplat-za-studiowanie_wstijo_1-10-2022.pdf

Size: 281.9 kBCreated: 2022-11-03 00:26Downloaded: 333x

Regulamin opłat za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Reg_11_obowiazkowe-praktyki-studenckie_wstijo_2022.pdf

Size: 123 kBCreated: 2022-11-03 00:26Downloaded: 328x

Regulamin organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk studenckich

Zarz_10_wewn-system-jakosci-ksztalcenia_wstijo_1-04-2022.pdf

Size: 20.6 kBCreated: 2022-11-03 00:23Downloaded: 280x

Zarządzenie w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Zarz_9_dzial-przeciw-nier-trakt-mobbing-dyskryminacja_wstijo_4-04-2022.pdf

Size: 170.6 kBCreated: 2022-11-03 00:23Downloaded: 245x

Zarządzenie Rektota w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, mobbingowi i dyskryminacji

Dok_8_strategia-uczelni_2022-2027-dok_wstijo_11-05-2022.pdf

Size: 33.4 MBCreated: 2022-11-03 00:54Downloaded: 293x

Strategia rozwoju uczelni na lata 2022-2027 (cały dokument 32 MB)

Uch_7_reg_prawa_autorskie_wstijo_8-02-2019.pdf

Size: 304.4 kBCreated: 2022-11-03 00:22Downloaded: 254x

Uchwała w sprawie zarządzania prawami autorskimi

Uch_6_reg_infrastrukura_badawcza_wstijo_8-02-2019.pdf

Size: 156.5 kBCreated: 2022-11-03 00:22Downloaded: 261x

Regulamin z korzystania z infrastruktury badawczej

Uch_5_strategia-uczelni-2022-2027_wstijo_11-05-2022.pdf

Size: 21.5 kBCreated: 2022-11-03 00:21Downloaded: 264x

Uchwała Strategia uczelni na lata 2022-2027

4_Statut_wstijo_1-10-2019.pdf

Size: 2 MBCreated: 2022-11-03 00:19Modified: 2022-11-03 00:19Downloaded: 297x

Statut WSTiJO

Reg_3_reg_swiadczen_wstijo_1-10-2022.pdf

Size: 1.3 MBCreated: 2022-11-03 00:19Downloaded: 288x

Regulamin świadczeń dla studentów ST i NST

Uch_2_reg_studiow_wstijo_8-02-2019.pdf

Size: 1.2 MBCreated: 2022-11-03 00:21Downloaded: 257x

Uchwała w sprawie Regulamin studiów

Uch_1_prog_studiow_fa_wstijo_30-03-2022.pdf

Size: 1 MBCreated: 2022-11-03 00:20Downloaded: 260x

Uchwała w sprawie Program studiów FA