Flag PL Flag UK

GALERIA - KONFERENCJE

Konferencja /16 maj 2014/ - Trendy Żywieniowe w Turystyce - Nauka i Praktyka


Konferencja Naukowa /18-19.10.2013/ -  Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie.