Flag PL Flag UK

REKRUTACJA - DOKUMENTY

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

ST. LICENCJACKIE

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową - Turystyka i Rekreacja, studia licencjackie - pobierz
 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową - Filologia Angielska, studia licencjackie - pobierz
 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową - Filologia Hiszpańska, studia licencjackie - pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz
 • Regulamin opłat - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

ST. MAGISTERSKIE

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia magisterskie II stopnia:

 1. Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 4. Oryginał lub odpis suplementu (w przypadku dyplomów wydanych po 01/01/2005)
 5. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową - Turystyka i Rekreacja, studia magisterskie - pobierz
 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową - Filologia Angielska, studia magisterskie- pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz
 • Regulamin opłat - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

ST. PODYPLOMOWE

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz

Dodatkowo wymagane:
Kserokopia dowodu osobistego
Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

STUDY IN ENGLISH

Numery kont Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie:

Bank Millennium SA Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587
Bank Gspodarstwa Krajowego Nr 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
Konto dla cudzoziemców (Euro):
SWIFT BIG BPL PWXXX Nr 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876
lub w kasie Uczelni